Filtry
Tylko w tytułach
Kategorie imprez
Festiwal
Kabaret
Koncert
Konkurs
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Plener
Inne
Generic filters
Tylko w tytułach
Kategorie imprez
Festiwal
Kabaret
Koncert
Konkurs
Spektakl
Warsztaty
Wystawa
Plener
Inne
Szukaj
Close this search box.

Plakatowanie

e-mail: plakatowanie@zok.com.pl
tel. kontaktowy: 068 451 10 06
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30

CENNIK – USŁUGI PLAKATOWANIA ZOK (w PLN)

Rozplakatowanie

 • Format A-1, B-1

    70,00 zł + VAT

  Format A-2, B-2

    50,00 zł + VAT

  Format A-3, B-3, A-4

    40,00 zł + VAT

  Sztrajf

    50,00 zł + VAT

Opłaty za rozplakatowanie nie pobiera się przy zleceniu do 10 szt. plakatów.

Stawka za 7 dni ekspozycji dla 1 szt. plakatu

 • B – 0     (140 x 100) cm

  centrum – 9,70 zł + VAT

  poza centrum – 8,30 zł + VAT

  B – 1     ( 70 x 100) cm

  centrum – 7,20 zł + VAT

  poza centrum – 6,60 zł + VAT

  B – 2     ( 70 x  50)  cm

  centrum – 6,60 zł + VAT

  poza centrum – 5,70 zł + VAT

  B – 3     ( 35 x  50)  cm

  centrum – 4,40 zł + VAT

  poza centrum – 4,20 zł + VAT

  B – 4     ( 35 x  25)  cm

  centrum – 4,30 zł + VAT

  poza centrum – 4,10 zł + VAT

  B – 5     ( 17 x  15)  cm

  centrum – 2,70 zł + VAT

  poza centrum – 2,60 zł + VAT

  A – 1     ( 68 x  86)  cm

  centrum – 6,80 zł + VAT

  poza centrum – 6,50 zł + VAT

  A – 2     ( 42 x  61)  cm

  centrum – 5,80 zł + VAT

  poza centrum – 5,50 zł + VAT

  A – 3     ( 42 x  30)  cm

  centrum – 4,30 zł + VAT

  poza centrum – 4,00 zł + VAT

  A – 4     ( 21 x  30)  cm

  centrum – 3,70 zł + VAT

  poza centrum – 3,20 zł + VAT

   

  Sztrajf o wymiarach do 1 m

  centrum – 2,80 zł + VAT

  poza centrum – 2,60 zł + VAT

  Sztrajf o wymiarach powyżej 1m

  centrum – 5,20 zł + VAT

  poza centrum – 4,80 zł + VAT

 1. Cennik dotyczy ekspozycji 1 szt. plakatu przez okres 7 dni rozklejanych na słupach, jak i tablicach ogłoszeniowych w centrum bądź poza nim.
 2. Usługa rozplakatowanie liczona jest powyżej 10 szt. jednorazowo w zależności od formatu plakatu.
 3. Przedłużenie ekspozycji na kolejnych 7 dni – 40% wartości zlecenia. Przy przedłużeniu ekspozycji nie pobiera się opłaty za rozplakatowanie.
 4. Dla instytucji kultury, oświaty oraz NGO możliwe jest zastosowanie zniżki – maksymalnie do 30% ceny.
 5. Przy imprezach współrealizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury stosuje się ceny umowne.
 6. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2024r.

 

Słupy ogłoszeniowe

Lokalizacja w Centrum

1. al. Wojska Polskiego – ul. Reja
2. ul. Plac Pocztowy
3. ul. Kasprowicza – Lisowskiego
4. ul. A. Mickiewicza
5. ul. Jedności – Sobieskiego
6. ul. Boh. Westerplatte (Lotos)
7. ul. Boh. Westerplatte – Elżbietanki
8. ul. Boh. Westerplatte – Mocca
9. ul. Boh. Westerplatte – C. Biznesu

10. ul. Boh. Westerplatte (park)
11. ul. Boh. Westerplatte (galeria Grafitt)
12. Dworzec PKP
13. Dworzec PKS
14. al. Niepodległości (Szkoła Muz.)
15. al. Niepodległości – B. Chrobrego
16. ul. przy Gazowni

17. ul. Jedności – Dąbrówki
18. Plac Jana Matejki
19. ul. S. Batorego – J. Dąbrowskiego
20. ul. B. Chrobrego – J. Piłsudskiego
21. al. Konstytucji 3 Maja (Planetarium)
22. ul. Wrocławska (Palmiarnia)

Lokalizacja poza Centrum

23. ul. Zawadzkiego Zośki
24. ul. Cyryla i Metodego
25. ul. Wyszyńskiego – Ptasia
26. ul. Powstańców W-Wy
27. ul. Batorego (Intermarche)
28. ul. Jaskółcza
29. ul. Ogrodowa
30. Jędrzychów
31. ul. Wyszyńskiego (rondo)
32. ul. Wyszyńskiego (MZK)
33. ul. Monte Cassino
34. ul. Okulickiego
35. ul. 1 – go Maja – Wiśniowa
36. ul. Krośnieńska

37. ul. II Armii
38. ul. Rydza Śmigłego
39. ul. Wojska Polskiego (MZK)
40. ul. Lisia
41. ul. Moniuszki
42. ul. 1 – go Maja
43. ul. Zacisze (MZK)
44. ul. Zacisze – Agrestowa
45. os. Leśne
46. ul. Słowacka
47. ul. Francuska
48. ul. Budziszyńska
49. ul. Malczewskiego
50. ul. S. Batorego – J. Zamoyskiego

51. ul. Szosa Kisielińska
52. os. Śląskie
53. ul. T. Konicza
54. ul. Podgórna / ul. Lwowska
55. ul. S. Wyspiańskiego
56. ul. M. Skłodowskiej – Curie
57. ul. Podgórna
58. ul. Strzelecka – J. Sowińskiego
59. ul. Gen. W. Sikorskiego k/Tylnej
60. ul. Morelowa
61. ul. Stroma – J. Słowackiego
62. ul. Boh. Westerplatte (WiMBP)

Słupy Kultury

1. al. Wojska Polskiego (Castorama)
2. ul. Boh. Westerplatte

3. ul. Wrocławska (Palmiarnia)
4. ul. A. Mickiewicza

Tablice ogłoszeniowe

1. ul. Festiwalowa (Amfiteatr)
2. ul. Wyszyńskiego
3. ul. Bociania
4. Jędrzychów
5. ul. Ptasia (poczta)
6. ul. Boh. Westerplatte (Filharmonia)
7. al. Wojska Polskiego (UZ)
8. al. Wojska Polskiego (Cefarm)
9. ul. S. Batorego (Leroy)

10. ul. Spawaczy
11. ul. Harcerska
12. ul. Gen. W. Sikorskiego
13. al. Niepodległości
14. ul. Podgórna (NFOZ)
15. ul. Wiśniowa
16. ul. B. Chrobrego (apteka)
17. ul. Jaskółcza
18. ul. Podgórna (szpital)

20. Raculka
21. os. Malarzy
22. ul. Szosa Kisielińska (IV LO)
23. os. Śląskie
24. ul. Sulechowska
25. Chynów MZK
26. Chynów MZK
27. ul. Sulechowska (Orlen)
28. ul. L. Waryńskiego (szpital)

 1.  Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na tablicach i slupach ogłoszeniowych na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Dokonanie rezerwacji terminu plakatowania oraz przyjęcie zlecenia do realizacji wyłącznie na druku ”zlecenie plakatowania” dostępne na stronie www.zok.com.pl/pliki-do-pobrania.
 3. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.
 4. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 5. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
  a) w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
  a) w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Usługi plakatowania są odpłatne, wysokość opłat określa cennik plakatowania (przyjęto formaty: A, B oraz sztrajf).
  a) Formaty B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, A-1, A-2, A-3, A-4 pion, klejone są na słupach i tablicach ogłoszeniowych;
  b) Formaty B-0, B-1, B-2, A-1, A-2 poziom, klejone są tylko na słupach ogłoszeniowych.
 7. Na jednym nośniku ogłoszeniowym możliwa jest ekspozycja 2 egzemplarzy plakatu o tej samej grafice i treści.
 8. Czas ekspozycji – 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 5 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Dyspozycję o przedłużeniu ekspozycji należy złożyć nie później niż do trzeciego dnia trwania ekspozycji. Dyspozycje składane w terminie późniejszym będą realizowane w miarę możliwości. Koszt przedłużenia ekspozycji zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty wraz z rezerwą (nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji) do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze. Brak rezerwy plakatów może spowodować uniemożliwienie utrzymania ekspozycji w uzgodnionym terminie.
 10. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w ciągu 48 godzin od momentu ich zauważenia na następujących zasadach: – 20% zlecenia – nieodpłatnie, pozostałe – 50% ceny. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty przed dokonaniem uzupełnień.
 11. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 12. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 13. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenia innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 14. ZOK jest uprawniony do umieszczania naklejki na przyjętym plakacie o treści: „Reklama płatna. Zaklejanie, zrywanie – karane w oparciu o Kodeks Wykroczeń”.
 15. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 16. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 17. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach zaleca się wcześniejszą rezerwację terminu.
 18. Plakaty rozklejane są wg aktualnych możliwości (wolnego miejsca na tablicach i słupach ogłoszeniowych).
 19. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 20. Za wykonaną usługę zleceniodawca otrzyma fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia realizacji usługi plakatowania.
 21. Płatność z zastosowaniem przedłużonego terminu płatności (14 dni) możliwa tylko po otrzymaniu przez ZOK pisemnego zlecenia podpisanego przez zleceniodawcę. W przypadku jego braku ZOK ma prawo żądać zapłaty z góry; gotówką w kasie ZOK lub przelewem przed realizacją zlecenia.
 22. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z urządzeń ogłoszeniowych.
 23. Korzystanie ze słupów i tablic reklamowych bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a par.1 Kodeksu Wykroczeń (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz.281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
1. Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na „Słupach Kultury” na terenie miasta Zielona Góra.
 
2. Na „Słupach Kultury” umieszczane są wyłącznie materiały reklamowe dotyczące wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych odbywających się w Zielonej Górze.
 
3. Umieszczanie materiałów reklamowych na „Słupach Kultury” jest nieodpłatne.
 
4. Czas ekspozycji plakatów wynosi 7 dni.
 
5. Warunkiem ekspozycji plakatów jest wolne miejsce na urządzeniach ogłoszeniowych.
 
6. Zleceniodawcy przysługuje jednorazowo miejsce o powierzchni 100 x 70 cm. Możliwa jest ekspozycja plakatów o większej powierzchni w przypadku wolnego miejsca.
 
7. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30.
 
8. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze.
 
9. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 
10. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
a) w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
b) w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 
11. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych.
 
12. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 
13. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
14. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenia innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 
15. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 
16. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 
17. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 
18. Korzystanie ze „Słupów Kultury” bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a par. 1 Kodeksu Wykroczeń (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz. 281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Plakatowanie

e-mail: plakatowanie@zok.com.pl
tel. 068 451 10 06
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30

CENNIK – USŁUGI PLAKATOWANIA ZOK (w PLN)

Rozplakatowanie

 • Format A-1, B-1

  – 60,00 zł + VAT

  Format A-2, B-2

  – 40,00 zł + VAT

  Format A-3, B-3, A-4

  – 30,00 zł + VAT

  Sztrajf

  – 40,00 zł + VAT

Opłaty za rozplakatowanie nie pobiera się przy zleceniu do 10 szt. plakatów.

Stawka za 7 dni ekspozycji (1 szt. plakatu)

 •  

  B – 0     (140 x 100) cm

   

  centrum – 9,30 zł + VAT

   

  poza centrum – 7,90 zł + VAT

  B – 1     ( 70 x 100) cm

  centrum – 6,80 zł + VAT

  poza centrum – 6,20 zł + VAT

  B – 2     ( 70 x  50)  cm

  centrum – 6,20 zł + VAT

  poza centrum – 5,30 zł + VAT

  B – 3     ( 35 x  50)  cm

  centrum – 4,00 zł + VAT

  poza centrum – 3,80 zł + VAT

  B – 4     ( 35 x  25)  cm

  centrum – 3,90 zł + VAT

  poza centrum – 3,70 zł + VAT

  B – 5     ( 17 x  15)  cm

  centrum – 2,30 zł + VAT

  poza centrum – 2,20 zł + VAT

   

  A – 1     ( 68 x  86)  cm

   

  centrum – 6,40 zł + VAT

   

  poza centrum – 6,10 zł + VAT

  A – 2     ( 42 x  61)  cm

  centrum – 5,40 zł + VAT

  poza centrum – 5,10 zł + VAT

  A – 3     ( 42 x  30)  cm

  centrum – 3,90 zł + VAT

  poza centrum – 3,60 zł + VAT

  A – 4     ( 21 x  30)  cm

  centrum – 3,30 zł + VAT

  poza centrum – 2,80 zł + VAT

   

  Sztrajf o wymiarach do 1 m

   

  centrum – 2,40 zł + VAT

   

  poza centrum – 2,20 zł + VAT

  Sztrajf o wymiarach powyżej 1m

  centrum – 4,80 zł + VAT

  poza centrum – 4,40 zł + VAT

  1. Cennik dotyczy ekspozycji 1 szt. plakatu przez okres 7 dni rozklejanych na słupach, jak
   i tablicach ogłoszeniowych w centrum bądź poza nim.
  2. Powyższe ceny dotyczą usługi w trybie normalnym.
  3. Usługa rozplakatowanie liczona jest powyżej 10 szt. jednorazowo w zależności od formatu plakatu.
  4. Cena usługi ekspresowej wynosi dodatkowo 50% ceny podstawowej.
  5. Przedłużenie ekspozycji na kolejnych 5 dni – 40% wartości zlecenia. Przy przedłużeniu ekspozycji nie pobiera się opłaty za rozplakatowanie.
  6. Dla instytucji kultury, oświaty, NGO oraz przy realizacji dużych zleceń możliwe jest zastosowanie zniżki – maksymalnie do 30% ceny.
  7. Przy imprezach współrealizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury stosuje się ceny umowne.
  8. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2022r.

   

Słupy ogłoszeniowe

Lokalizacja w Centrum

1. al. Wojska Polskiego – ul. Reja
2. ul. Plac Pocztowy
3. ul. Kasprowicza – Lisowskiego
4. ul. A. Mickiewicza
5. ul. Jedności – Sobieskiego
6. ul. Boh. Westerplatte (Lotos)
7. ul. Boh. Westerplatte – Elżbietanki
8. ul. Boh. Westerplatte – Mocca
9. ul. Boh. Westerplatte – C. Biznesu

10. ul. Boh. Westerplatte (park)
11. ul. Boh. Westerplatte (galeria Grafitt)
12. Dworzec PKP
13. Dworzec PKS
14. al. Niepodległości (Szkoła Muz.)
15. al. Niepodległości – B. Chrobrego
16. ul. przy Gazowni

17. ul. Jedności – Dąbrówki
18. Plac Jana Matejki
19. ul. S. Batorego – J. Dąbrowskiego
20. ul. B. Chrobrego – J. Piłsudskiego
21. al. Konstytucji 3 Maja (Planetarium)
22. ul. Wrocławska (Palmiarnia)

Lokalizacja poza Centrum

23. ul. Zawadzkiego Zośki
24. ul. Cyryla i Metodego
25. ul. Wyszyńskiego – Ptasia
26. ul. Powstańców W-Wy
27. ul. Batorego (Intermarche)
28. ul. Jaskółcza
29. ul. Ogrodowa
30. Jędrzychów
31. ul. Wyszyńskiego (rondo)
32. ul. Wyszyńskiego (MZK)
33. ul. Monte Cassino
34. ul. Okulickiego
35. ul. 1 – go Maja – Wiśniowa
36. ul. Krośnieńska

37. ul. II Armii
38. ul. Rydza Śmigłego
39. ul. Wojska Polskiego (MZK)
40. ul. Lisia
41. ul. Moniuszki
42. ul. 1 – go Maja
43. ul. Zacisze (MZK)
44. ul. Zacisze – Agrestowa
45. os. Leśne
46. ul. Słowacka
47. ul. Francuska
48. ul. Budziszyńska
49. ul. Malczewskiego
50. ul. S. Batorego – J. Zamoyskiego

51. ul. Szosa Kisielińska
52. os. Śląskie
53. ul. T. Konicza
54. ul. Podgórna / ul. Lwowska
55. ul. S. Wyspiańskiego
56. ul. M. Skłodowskiej – Curie
57. ul. Podgórna
58. ul. Strzelecka – J. Sowińskiego
59. ul. Gen. W. Sikorskiego k/Tylnej
60. ul. Morelowa
61. ul. Stroma – J. Słowackiego
62. ul. Boh. Westerplatte (WiMBP)

Słupy Kultury

1. al. Wojska Polskiego (Castorama)
2. ul. Boh. Westerplatte

3. ul. Wrocławska (Palmiarnia)
4. ul. A. Mickiewicza

Tablice ogłoszeniowe

1. ul. Festiwalowa (Amfiteatr)
2. ul. Wyszyńskiego
3. ul. Bociania
4. Jędrzychów
5. ul. Ptasia (poczta)
6. ul. Boh. Westerplatte (Filharmonia)
7. al. Wojska Polskiego (UZ)
8. al. Wojska Polskiego (Cefarm)
9. ul. S. Batorego (Leroy)

10. ul. Spawaczy
11. ul. Harcerska
12. ul. Gen. W. Sikorskiego
13. al. Niepodległości
14. ul. Podgórna (NFOZ)
15. ul. Wiśniowa
16. ul. B. Chrobrego (apteka)
17. ul. Jaskółcza
18. ul. Podgórna (szpital)

20. Raculka
21. os. Malarzy
22. ul. Szosa Kisielińska (IV LO)
23. os. Śląskie
24. ul. Sulechowska
25. Chynów MZK
26. Chynów MZK
27. ul. Sulechowska (Orlen)
28. ul. L. Waryńskiego (szpital)

 1.  Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na tablicach i slupach ogłoszeniowych na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Dokonanie rezerwacji terminu plakatowania oraz przyjęcie zlecenia do realizacji wyłącznie na druku ”zlecenie plakatowania” dostępne na stronie www.zok.com.pl/pliki-do-pobrania.
 3. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.
 4. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 5. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
  a) w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
  a) w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Usługi plakatowania są odpłatne, wysokość opłat określa cennik plakatowania (przyjęto formaty: A, B oraz sztrajf).
  a) Formaty B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, A-1, A-2, A-3, A-4 pion, klejone są na słupach i tablicach ogłoszeniowych;
  b) Formaty B-0, B-1, B-2, A-1, A-2 poziom, klejone są tylko na słupach ogłoszeniowych.
 7. Na jednym nośniku ogłoszeniowym możliwa jest ekspozycja 2 egzemplarzy plakatu o tej samej grafice i treści.
 8. Czas ekspozycji – 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 5 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Dyspozycję o przedłużeniu ekspozycji należy złożyć nie później niż do trzeciego dnia trwania ekspozycji. Dyspozycje składane w terminie późniejszym będą realizowane w miarę możliwości. Koszt przedłużenia ekspozycji zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty wraz z rezerwą (nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji) do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze. Brak rezerwy plakatów może spowodować uniemożliwienie utrzymania ekspozycji w uzgodnionym terminie.
 10. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w ciągu 48 godzin od momentu ich zauważenia na następujących zasadach: – 20% zlecenia – nieodpłatnie, pozostałe – 50% ceny. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty przed dokonaniem uzupełnień.
 11. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 12. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 13. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenia innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 14. ZOK jest uprawniony do umieszczania naklejki na przyjętym plakacie o treści: „Reklama płatna. Zaklejanie, zrywanie – karane w oparciu o Kodeks Wykroczeń”.
 15. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 16. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 17. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach zaleca się wcześniejszą rezerwację terminu.
 18. Plakaty rozklejane są wg aktualnych możliwości (wolnego miejsca na tablicach i słupach ogłoszeniowych).
 19. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 20. Za wykonaną usługę zleceniodawca otrzyma fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia realizacji usługi plakatowania.
 21. Płatność z zastosowaniem przedłużonego terminu płatności (14 dni) możliwa tylko po otrzymaniu przez ZOK pisemnego zlecenia podpisanego przez zleceniodawcę. W przypadku jego braku ZOK ma prawo żądać zapłaty z góry; gotówką w kasie ZOK lub przelewem przed realizacją zlecenia.
 22. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z urządzeń ogłoszeniowych.
 23. Korzystanie ze słupów i tablic reklamowych bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a par.1 Kodeksu Wykroczeń (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz.281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
1. Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na „Słupach Kultury” na terenie miasta Zielona Góra.
 
2. Na „Słupach Kultury” umieszczane są wyłącznie materiały reklamowe dotyczące wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych odbywających się w Zielonej Górze.
 
3. Umieszczanie materiałów reklamowych na „Słupach Kultury” jest nieodpłatne.
 
4. Czas ekspozycji plakatów wynosi 7 dni.
 
5. Warunkiem ekspozycji plakatów jest wolne miejsce na urządzeniach ogłoszeniowych.
 
6. Zleceniodawcy przysługuje jednorazowo miejsce o powierzchni 100 x 70 cm. Możliwa jest ekspozycja plakatów o większej powierzchni w przypadku wolnego miejsca.
 
7. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30.
 
8. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze.
 
9. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 
10. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
a) w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
b) w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 
11. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych.
 
12. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 
13. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
14. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenia innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 
15. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 
16. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 
17. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 
18. Korzystanie ze „Słupów Kultury” bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a par. 1 Kodeksu Wykroczeń (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz. 281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

 

Plakatowanie

e-mail: plakatowanie@zok.com.pl
tel. kontaktowy: 068 451 10 06
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30

CENNIK – USŁUGI PLAKATOWANIA ZOK (w PLN)

Rozplakatowanie

 • Format A-1, B-1

  70,00 zł + VAT

  Format A-2, B-2

  50,00 zł + VAT

  Format A-3, B-3, A-4

  40,00 zł + VAT

  Sztrajf

  50,00 zł + VAT

Opłaty za rozplakatowanie nie pobiera się przy zleceniu do 10 szt. plakatów.

Stawka za 7 dni ekspozycji  dla 1 szt. plakatu

 • B – 0

  centrum 9,70 zł + VAT

  poza centrum 8,30 zł + VAT

  B – 1

  centrum 7,20 zł + VAT

  poza centrum 6,60 zł + VAT

  B – 2

  centrum 6,60 zł + VAT

  poza centrum 5,70 zł + VAT

  B – 3

  centrum 4,40 zł + VAT

  poza centrum 4,20 zł + VAT

  B – 4

  centrum 4,30 zł + VAT

  poza centrum 4,10 zł + VAT

  B – 5

  centrum 2,70 zł + VAT

  poza centrum 2,60 zł + VAT

  A – 1

  centrum 6,80 zł + VAT

  poza centrum 6,50 zł + VAT

  A – 2

  centrum 5,80 zł + VAT

  poza centrum 5,50 zł + VAT

  A – 3

  centrum 4,30 zł + VAT

  poza centrum 4,00 zł + VAT

  A – 4

  centrum 3,70 zł + VAT

  poza centrum 3,20 zł + VAT

   

  Sztrajf  do 1 m

  centrum 2,80 zł + VAT

  poza centrum 2,60 zł + VAT

  Sztrajf  od 1m

  centrum 5,20 zł + VAT

  poza centrum 4,80 zł + VAT

 
 1. Cennik dotyczy ekspozycji 1 szt. plakatu przez okres 7 dni rozklejanych na słupach, jak i tablicach ogłoszeniowych w centrum bądź poza nim.
 2. Usługa rozplakatowanie liczona jest powyżej 10 szt. jednorazowo w zależności od formatu plakatu.
 3. Przedłużenie ekspozycji na kolejnych 7 dni – 40% wartości zlecenia. Przy przedłużeniu ekspozycji nie pobiera się opłaty za rozplakatowanie.
 4. Dla instytucji kultury, oświaty oraz NGO możliwe jest zastosowanie zniżki – maksymalnie do 30% ceny.
 5. Przy imprezach współrealizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury stosuje się ceny umowne.
 6. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2024r.

 

Słupy ogłoszeniowe

Lokalizacja w Centrum

1. al. Wojska Polskiego – ul. Reja
2. ul. Plac Pocztowy
3. ul. Kasprowicza – Lisowskiego
4. ul. A. Mickiewicza
5. ul. Jedności – Sobieskiego
6. ul. Boh. Westerplatte (Lotos)
7. ul. Boh. Westerplatte – Elżbietanki
8. ul. Boh. Westerplatte – Mocca
9. ul. Boh. Westerplatte – C. Biznesu
10. ul. Boh. Westerplatte (park)
11. ul. Boh. Westerplatte (galeria Grafitt)
12. Dworzec PKP
13. Dworzec PKS
14. al. Niepodległości (Szkoła Muz.)
15. al. Niepodległości – B. Chrobrego
16. ul. przy Gazowni
17. ul. Jedności – Dąbrówki
18. Plac Jana Matejki
19. ul. S. Batorego – J. Dąbrowskiego
20. ul. B. Chrobrego – J. Piłsudskiego
21. al. Konstytucji 3 Maja (Planetarium)
22. ul. Wrocławska (Palmiarnia)

 

Lokalizacja poza Centrum

23. ul. Zawadzkiego Zośki
24. ul. Cyryla i Metodego
25. ul. Wyszyńskiego – Ptasia
26. ul. Powstańców W-Wy
27. ul. Batorego (Intermarche)
28. ul. Jaskółcza
29. ul. Ogrodowa
30. Jędrzychów
31. ul. Wyszyńskiego (rondo)
32. ul. Wyszyńskiego (MZK)
33. ul. Monte Cassino
34. ul. Okulickiego
35. ul. 1 – go Maja – Wiśniowa
36. ul. Krośnieńska
37. ul. II Armii
38. ul. Rydza Śmigłego
39. ul. Wojska Polskiego (MZK)
40. ul. Lisia
41. ul. Moniuszki
42. ul. 1 – go Maja
43. ul. Zacisze (MZK)
44. ul. Zacisze – Agrestowa
45. os. Leśne
46. ul. Słowacka
47. ul. Francuska
48. ul. Budziszyńska
49. ul. Malczewskiego
50. ul. S. Batorego – J. Zamoyskiego
51. ul. Szosa Kisielińska
52. os. Śląskie
53. ul. T. Konicza
54. ul. Podgórna / ul. Lwowska
55. ul. S. Wyspiańskiego
56. ul. M. Skłodowskiej – Curie
57. ul. Podgórna
58. ul. Strzelecka – J. Sowińskiego
59. ul. Gen. W. Sikorskiego k/Tylnej
60. ul. Morelowa
61. ul. Stroma – J. Słowackiego
62. ul. Boh. Westerplatte (WiMBP)

 

Słupy Kultury

1. al. Wojska Polskiego (Castorama)
2. ul. Boh. Westerplatte
3. ul. Wrocławska (Palmiarnia)
4. ul. A. Mickiewicza

 

Tablice ogłoszeniowe

1. ul. Festiwalowa (Amfiteatr)
2. ul. Wyszyńskiego
3. ul. Bociania
4. Jędrzychów
5. ul. Ptasia (poczta)
6. ul. Boh. Westerplatte (Filharmonia)
7. al. Wojska Polskiego (UZ)
8. al. Wojska Polskiego (Cefarm)
9. ul. S. Batorego (Leroy)
10. ul. Spawaczy
11. ul. Harcerska
12. ul. Gen. W. Sikorskiego
13. al. Niepodległości
14. ul. Podgórna (NFOZ)
15. ul. Wiśniowa
16. ul. B. Chrobrego (apteka)
17. ul. Jaskółcza
18. ul. Podgórna (szpital)
19. Raculka
20. os. Malarzy
21. ul. Szosa Kisielińska (IV LO)
22. os. Śląskie
23. ul. Sulechowska
24. Chynów MZK
25. Chynów MZK
26. ul. Sulechowska (Orlen)
27. ul. L. Waryńskiego (szpital)

 1.  Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na tablicach i slupach ogłoszeniowych na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Dokonanie rezerwacji terminu plakatowania oraz przyjęcie zlecenia do realizacji wyłącznie na druku ”zlecenie plakatowania” dostępne na stronie www.zok.com.pl/pliki-do-pobrania.
 3. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.
 4. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 5. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
  a) w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
  a) w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Usługi plakatowania są odpłatne, wysokość opłat określa cennik plakatowania (przyjęto formaty: A, B oraz sztrajf).
  a) Formaty B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, A-1, A-2, A-3, A-4 pion, klejone są na słupach i tablicach ogłoszeniowych;
  b) Formaty B-0, B-1, B-2, A-1, A-2 poziom, klejone są tylko na słupach ogłoszeniowych.
 7. Na jednym nośniku ogłoszeniowym możliwa jest ekspozycja 2 egzemplarzy plakatu o tej samej grafice i treści.
 8. Czas ekspozycji – 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 5 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Dyspozycję o przedłużeniu ekspozycji należy złożyć nie później niż do trzeciego dnia trwania ekspozycji. Dyspozycje składane w terminie późniejszym będą realizowane w miarę możliwości. Koszt przedłużenia ekspozycji zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty wraz z rezerwą (nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji) do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze. Brak rezerwy plakatów może spowodować uniemożliwienie utrzymania ekspozycji w uzgodnionym terminie.
 10. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w ciągu 48 godzin od momentu ich zauważenia na następujących zasadach: – 20% zlecenia – nieodpłatnie, pozostałe – 50% ceny. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty przed dokonaniem uzupełnień.
 11. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 12. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 13. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenia innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 14. ZOK jest uprawniony do umieszczania naklejki na przyjętym plakacie o treści: „Reklama płatna. Zaklejanie, zrywanie – karane w oparciu o Kodeks Wykroczeń”.
 15. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 16. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 17. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach zaleca się wcześniejszą rezerwację terminu.
 18. Plakaty rozklejane są wg aktualnych możliwości (wolnego miejsca na tablicach i słupach ogłoszeniowych).
 19. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 20. Za wykonaną usługę zleceniodawca otrzyma fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia realizacji usługi plakatowania.
 21. Płatność z zastosowaniem przedłużonego terminu płatności (14 dni) możliwa tylko po otrzymaniu przez ZOK pisemnego zlecenia podpisanego przez zleceniodawcę. W przypadku jego braku ZOK ma prawo żądać zapłaty z góry; gotówką w kasie ZOK lub przelewem przed realizacją zlecenia.
 22. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z urządzeń ogłoszeniowych.
 23. Korzystanie ze słupów i tablic reklamowych bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a par.1 Kodeksu Wykroczeń (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz.281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
 
1. Zielonogórski Ośrodek Kultury na zasadzie wyłączności prowadzi działalność polegającą na rozklejaniu plakatów, afiszy, ogłoszeń na “Słupach Kultury” na terenie miasta Zielona Góra.
 
2. Na “Słupach Kultury” umieszczane są wyłącznie materiały reklamowe dotyczące wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych odbywających się w Zielonej Górze.
 
3. Umieszczanie materiałów reklamowych na “Słupach Kultury” jest nieodpłatne.
 
4. Czas ekspozycji plakatów wynosi 7 dni.
 
5. Warunkiem ekspozycji plakatów jest wolne miejsce na urządzeniach ogłoszeniowych.
 
6. Zleceniodawcy przysługuje jednorazowo miejsce o powierzchni 100 x 70 cm. Możliwa jest ekspozycja plakatów o większej powierzchni w przypadku wolnego miejsca.
 
7. ZOK przyjmuje zlecenia wraz z materiałami do ekspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30.
 
8. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć plakaty do siedziby ZOK przy ul. Festiwalowej 3 w Zielonej Górze.
 
9. Zlecenia plakatowania realizowane są w piątki.
 
10. Dopuszcza się zmianę terminu plakatowania:
a) w związku ze zmiennym kalendarzem świąt i imprez okolicznościowych;
b) w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych – niezależnych od ZOK np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 
11. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych.
 
12. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę a wynikające z jakości dostarczonych plakatów.
 
13. Reklamacje dotyczące ekspozycji Zleceniodawca może składać wyłącznie w trakcie jej trwania. Po zakończeniu ekspozycji reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
14. Zielonogórski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenia innych praw. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 
15. ZOK jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.
 
16. ZOK jest uprawniony do odmowy rozwieszenia plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 
17. Plakaty pozostałe po kampanii a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność ZOK.
 
18. Korzystanie ze “Słupów Kultury” bez wiedzy ZOK, co stanowi wykroczenie zgodnie z Art. 63 a par. 1 Kodeksu Wykroczeń (z dnia 22 stycznia 2021r. Dz.U. z 2021 poz. 281 z późn. zmianami) spowoduje obciążenia korzystającego opłatą specjalną w wysokości dwukrotnej opłaty za usługę lub skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content